Soal UTS Ganjil Bahasa Jawa Kelas 4


 LATIHAN SOAL-SOAL 
 UJIAN TENGAH SEMESTER GANJIL 
KELAS IV (empat)
Bid Study : Bahasa Jawa

 
Pilihlah jawaban Yang benar
1.      Aku diparingi jajan ………
             a. adhikku       b. bulikku    c. kancaku      d. ponakanku
2.      Bu Dahlia lagi ….. karo Bu Nina
  a. omong-omongan         b. ngendikan   c. crita                                   d. wicantenan
3.      Adhiku ….. sego kuning
    a. nedha            b. mangan                 c. dhahar                 d. ngemil
4.      PR-mu apa wis …..(garap)?
a            a. .Digarap  b. dakgarap    c. garapen      d. kokgarap
5.      Bukune …… ( gawa )?
   a. Kok gawa  b. dak gawa   c. digawa       d. gawanen
6.      Pada lingsa iku gantine …..
             a.  titik         b. koma     c. titik koma          d. titik loro
7.      Aku lunga menyang Malang, ukoro iku kelebu basa ……
    a. ngoko lugu          b. krama lugu           c. ngoko alus                    d. krama alus
8.      Sandhangan layar unine ……..
    a. ng                     b. r                   c. h                                         d. u
9.      Sandhangan cecak manggon ono ing  ….
       a. sangisore                     b. satengahe   
      c. sandhuwure                   d. sakiwane
10.  Putrane Pak Sabar mung siji, diarani ……
    a. untang-anting              b. dhampit                  
    c. tunggal                         d. ontang anting
11.  Anak seng paling tuwo dhewe diarani …..
       a. ragil      b. Mbarep      c. sumala     d. ontang anting
12.  Anton lara wes suwe, cahyane ……
       a. semringah                   b.  manger-manger 
       c. abang dluwang             d. abang branang
13.  Tanduran ing sawah subur banget, katon ……
      a. njebul                       b. bangcuk           
      c. ijo royo-royo           d. abang branang
14. Parine wis arep panen nanging isih ana sing ….
      a. ngrembuyung                b. kuning gading        
      c. ijo royo-royo                  d. abang branang
15.  Omah-omah padha ambruk keterak lesus. Tembung omah-omah kelebu tembung ……
a          a. saroja                            b. dwilinggo   
c. camboran                      d. dwipurwo   

16.  Kriwikan dadi Grojogan, tegese ……….. 
17.  Bu Mimin sade griya. Owahono dadi basa ngoko !
18.  Bapak maca Koran ing teras. Owahono dadi basa karma !Baca juga : 
 

No comments

Harap berkomentar dengan sopan dan sesuai topik

Theme images by 5ugarless. Powered by Blogger.