Soal UTS Ganjil Kelas 1 Bahasa Jawa

 
UJIAN TENGAH SEMESTER GANJIL
KELAS I (SATU)
                                                            Bid Study : BAHASA JAWA
bagi yang sedang mencari bahan-bahan untuk belajar bahasa jawa kelas 1, soal-soal berikut bisa dijadikan rujukan. 


Isilah dengan tepat

1. Bebek  iku  sikile  ana  … .
a. siji                      b. Loro                  c. Telu
2. Adiku lagi  . . .  boneka.
          a. ggendhong        b. lungguh            c. maem
3. Bapakku  lagi  maos ….
      a. Buku                  b. Bolpen             c. Penggaris
4. yen  arep  mangkat  sekolah  kudu  .  .  .   dhisik 
     a. nangis            b.   muring                c. pamit
5. Sapine  pak    arjo   dipakani  . . .  .
           a. suket           b. kayu                       c. gaplek
7.    woh  jeruk  iku bentukke   . . .  . 
a        a. lonjong        b. kotak              c. bunder
8.    Asu iku unine ........
          a.  Embek                b. Guk guk                c. Wek wek

 Isien kanthi bener !

1.   Aku saiki kelas . . . ..................

2.  Suarane pistol yen ditembakake yaiku ….
.........

3.  Amin seneng   ..
..................buku.

4.  Nalika diparingi hadiah kowe matur  ..............

5.  Yen tumindak luput kudu nyuwun . . . .

6.  Sing kanggo ndeleng
/nyawang yaiku ….

7.  Sadurunge budhal sekolah nyuwun pamit marang ….

8. Nalika ketemu bu guru wayah sore, kowe matur ................

9.  Panggonan kanggo sinau ing sekolahan yaiku ....................

10.Klambi sing reged kudu di .............................

1
1.Bocah-bocah ....................... supaya pinter

1
2. Supaya ora alum kembange kudu di ....................

1
3.Cek , cek, cek iku swarane  ..................................

1
4. Wadah kaca  kanggo ngingu iwak jenenge  ...................

15. kebo iku sikele ana  .................... Selamat mengerjakan 1
Baca juga soal lainnya seperti :

Tidak ada komentar

Harap berkomentar dengan sopan dan sesuai topik

Gambar tema oleh 5ugarless. Diberdayakan oleh Blogger.