Soal UTS Genap Bahasa Jawa Kelas 3 SD / MI


LATIHAN SOAL ULANGAN TENGAH SEMESTER GENAP
KLS : III (Tiga)
Mata Pelajaran : Bahasa Jawa
 Isien kanthi titi !
1. Jamu godhong kates kena kanggo tamba lara ...
    a. Untu            b. panas          c.      Kulit                      d. mripat
2.  Supaya ora gampang lara untu kudu sregep…
    a. Kemu        b. ngombe       c. Sikatan            d. mangan

3.  Jahe, kencur, kunir, iku kalebu…..
     a. Woh-wohan b. gegodhongan b. Empon-empon d. buah
4.  Ragangane layangan digawe saka….
     a.  Kayu jati   b. debog            c. Pring            d. karet
5.  Banjir badhang bisa njalari ….
     a. hawa panas   b. sugih         b. barang kenter d. subur
6.   Mangsa udan uga diarani mangsa ….
     a. rendheng                 b. panas      c. ketiga            d. adhem
7.   Pitik walik saba kebon diarani
     a.  salak             b. rambutan      c.  tebu          d. nanas
8.   Layang kanggo tuku obat jenenge….
     a. Surat dokter    b. resep          c.  Surat obat  d. buku
9.    lagu lan pacopan ing geguritan diarani
     a.  wirasa           b. wicara         c. Wiraca       d. wiraga
10.  Ukara berita uga diarani ukara….
     a. andharan        b. prentah       c.   pitakon        d. sandhang

II. Isenana ceceg-ceceg ing ngisor iki kanthi patitis !
1.  Panganan sing marakake lara untu iku antarane…….
2.  Puskesmas iku singkatan saka…….
3.  Dikethok tambah duwur iku opo .......
4.  Anake jaran jenenge.........
5.   mangsa opo wae sing ono ing Indonesia ?
6.      Contone gegodhongan sing kena dienggo jamu yaiku….
7.      Kewan sing nyebarake penyakit demam berdarah yaiku …..
8.      Kecik iku isi sawo, yen beton isine…….
9.      Pembarepe Pandhawa yaiku…..
10.  Adik lagi adus, dene Bapak nembe……
11. Obahing awak ing geguritan diarani ..........
12. opo wae seng klebu irama/lagu ing geguritan ? sebutno !
13. Geguritan yaiku ........................................
 14. Basa sing digunakake jroning geguritan yaiku basa .....
15. Udhalen kanthi bener nganggo (J-W-L-K)
a. Bapak mangan sego ing sawah
b. Ibu masak sayur lodheh ing pawon
c. Aku tuku jajanBaca juga : 


 

Tidak ada komentar

Harap berkomentar dengan sopan dan sesuai topik

Gambar tema oleh 5ugarless. Diberdayakan oleh Blogger.