Soal UAS Ganjil Fiqih Kelas 1 SD / MI


LATIHAN  SOAL 
UJIAN AKHIR SEMESTER GANJIL
KELAS I (SATU) 
PELAJARAN : FIQIH 

Pilihlah jawaban yang benar ! 

1.      Rukun Islam ada …….
a.    4                       b. 5                     c. 6
2.      Rukun Islam yang pertama adalah …….
a.    Shalat                b. syahadat        c. zakat
3.      Sholat wajib yang dilakukan orang islam ada ….
a.    empat                b. dua                         c. lima
4.      Zakat fitrah dikeluarkan pada bulan ……
a.    Romadhon         b. Syawal         c. Muharram
5.      Rukun Islam yang keempat adalah …….
a.    Syahadat           b.  sholat         c. puasa
6.      Pergi haji ke tanah suci …..
a. arab                   b. mekkah       c. kakbah
7.      Allah SWT adalah ...….. umat Islam
a. Tuhan                b. Nabi             c.  utusan
8.      Taharah artinya ……
      a.  kotor                 b. kumuh         c. bersuci
9.      Najis adalah…
      a.  kotor                 b. Makanan     c. minuman
10.   Istinja artinya membersihkan kotoran setelah….
a. Buang air      b. buang sampah       c. buang ludah

ISILAH TITIK TITIK DI BAWAH INI DENGAN BENAR

1.      jenis najis ada  ……………yaitu : ....

2.      Air liur anjing dan babi termasuk najis ……………..

3.      Air kencing bayi laki-laki yang belum makan apa-apa termasuk najis …………..

4.      Darah, nanah, kotoran hewan termasuk najis……………

5.      Manfaat bersuci diantaranya adalah agar ...…. 

6.      Jika sedang hadast tidak boleh melakukan ........

7.      Shadatain artinya .......

8.      Berwudhu harus menggunakan air .......

9.      Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, adalah Syahadat ........ 

10.  Najis sedang disebut dengan ........Latihan soal lainnya :

Latihan Soal UTS Genap Fiqih elas 1
Soal UTS Ganjil Fiqih Kelas 3
Soal UTS Genap Fiqih Kelas 6

Tidak ada komentar

Harap berkomentar dengan sopan dan sesuai topik

Gambar tema oleh 5ugarless. Diberdayakan oleh Blogger.