SOal UTS Ganjil Bahasa Jawa Kelas 6

LATIHAN SOAL
UJIAN TENGAH SEMESTER GANJIL
KELAS 6 (Enam)
Bid Study : BAHASA JAWA


 Pilihan Ganda

1. Anak wedus jenenge cempe, yen anak sapi jenenge ....
    a. Bledug           b. Beyes       c. Pedet         d. Cemeng
2. Bayu, braja, maruta, pawana lan samirana iku dasanamane ....
    a. Langit            b. Geni          c. Angin       d. Bumi
3. Gagasan pokok kang dadi dhasaran kanggo ngembangake      
    carita diarani ....
    a. Tema              b. Judul         c. Alur         d. Pachelaton
4. Babagan sing ora perlu dilaporke ing dalem nulis palaporan
      tulisan yaiku ....
    a. Sing diamati                      b. Wektu ngamati 
    c. Panggonan ngamati          d. Bekal Ngamati
5. Tanduran kang wite mrambat ing lemah iku diarani ....
   a. Pala wija   b. Pala kesimpar  c. Pala kependhem d. Pala kitri
6. Lemah kang dikanggokake nandur lan tetanen palawija utawa tanduran liyane diarani ....
    a. Pekarangan    b. Alun-alun    c. Tegalan   d. Lapangan
7. Piranti sing digunakake petani methiki pari yaiku ....
    a. Pacul              b. Dos            c. Ani-ani       d. Arit
8. Tuladha ukara tanggap ing ngisor iki yaiku ....
    a. Adhi nangis goro-goro tiba   
    b. Budi dikongkon ibune tuku gula
    c. Bayu numpak sepur seneng banget
    d. Santi nyirami kembang ing pekarangan
9. Tukang gawe barang saka kayu iku diarani ....
   a. Kemasan        b. Jlagra   c. Pandhe         d. Undhagi
10. Roni iku bocahe isinan, ora kaya kanca-kancane.
    Tembung isinan iku tegese ....
     a. Ora nduwe isin                              b. Seneng ngisin-ngisini 
     c. Gampang isin                                d. Ora isin blas

Isilah dengan tepat !
1.     Perang Baratayudha iku perange Pandhawa kalian ....
2.     Kandhang pitik jenenge kombong, yen kandhang dara jenenge ....
3. Duren, nangka, pelem lan jeruk iku kalebu tanduran pala ....
4. Isi krambil jenenge kenthos, yen isi duren jenenge ....
5. Pak Santo iku penggaweane narik utawa mriksa karcis ana  
    ing bis.  Pak Santo penggaweane yaiku ....
6. Ambune klambine arum jamban. Tegese sanepa ing dhuwur   
    yaiku ....
7. Dhong-dinge swara sing ana ing pungkasane gatra diarani ....
8. Cacahe wanda ing saben gatra iku diarani guru ....
9. Cathetan kedadeyan kang diwedharake ing sejroning tulisan ing medhiya cetak diarani ................

10. Where iku wujudake jawaban kanggo tembung pitakonan ........... 

No comments

Harap berkomentar dengan sopan dan sesuai topik

Theme images by 5ugarless. Powered by Blogger.