SOAL UAS GENAP KELAS 3 BAHASA JAWA


 LATIHAN SOAL 
UJIAN AKHIR  SEMESTER GENAP 
ULANGAN KENAIKAN KELAS (UKK)
KLS : III (Tiga
Mata Pelajaran : Bahasa Jawa 

Pilih Jawaban Sing Becik !

1. Bal-balan iku becike ana ing ...
   a. tegalan                     b. Dalan             c. sawah          d. lapangan
2. Pira umurmu, Pri? Ukara ing dhuwur kalebu ukara ...
  a. pakon                       b. Pitakon          b. tanggap         d. Tandhuk
3. Menik iku arane kembang ...
    a. kacang brol             b. Lombok       c. aren               d. krambil
4. Kembang gula iku rasane ...
    a. legi                        b. Pahit             c. asin                  d. gurih
5. Ing ngisor iki anggotane punakawan sing bener, kajaba ...
   a. puntadewa              b. Gareng       c. bagong           d. petruk
6. Wong kang panggawehane nglakokake dokar diarani ...
    a. masinis                  b. Kusir           c. dhalang             d. sopir
7. Lovel lagi nulis layang, nulis asale saka tembung lingga ...
   a. penulis                  b. Tulis             c. juru tulis               d. nulis
8. Para warga desa pada gugur gunung ngresiki dalan. Gugur   gunung tegese ...
     a. ronda                b. munggah gunung   c. kerja bakti      d. nyapu
9. Bekti ngumbah sepedah, Yen diowahi dadi ukara tanggap ...
     a. sepedah ngumbah bekti                b. bekti dakkumbah sepedah
     c. sepedah dikumbah bekti                 d. bekti dikumbah sepedah
10. Cecil lunga menyang Surabaya. Jejere ukara iku yaiku ...
      a. cecil                    b. Menyang        c. lunga               d. surabaya
11. . Bapak teka saka kantor, Krama aluse sing bener ....
     a. Bapak rawuh saka kantor               b. Bapak dugi marang kantor
     c. Bapak dhateng saking kantor        d. Bapak rawuh saking kantor
12. Ukara berita uga diarani ukara….
     a. andharan        b. prentah       c.   pitakon        d. sandhang
13. Ibu lagi (goreng) tahu, tembung sing bener yaiku .....
      a. Nggoreng        b. Gorengna       c. Ngoreng         d. Gorengi
14. yen ana wong loro dipresakake ing ......
      a. KUA               b. Posyandu          c. Puskesmas   d. Polres
15. Raden werkudoro iku jenenge ....
  a. Yudhistira          b. Bima                  c. Karna            d. Arjuna

Isian Kanthi Bener !
1. Isi nangka arane beton, yen isi kapuk arane ............................
2.  ............................... kowe wingi ora mlebu sekolah?
3.  Latar iku katon resik amarga mari ......................... Jihan
4 . Ukara ing ngisor iki dadekna ukara tanduk!
     Adik diparingi roti ibu   = ....................
5.   Udhalen kanthi bener nganggo (J-W-L-K)
a. Bapak ngombe kopi karo paklik
b. Ibu goreng iwak asin ing pawon
c.  Hamid tuku pulpen ing swalayan
6.   Mangsa udan uga diarani mangsa ….
7.   Pitik walik saba kebon diarani
8.    lagu lan pacopan ing geguritan diarani
9.  Anake manuk dara jenenge.........
10 Papan kanggo numpak sepur diarani ...........
9.       Poskamling iku singkatane yaiku ..........................
10.   Pandhawa sing kembar yaiku …..
13. Geguritan yaiku ........................................
14. Basa sing digunakake jroning geguritan yaiku basa .....Tidak ada komentar

Harap berkomentar dengan sopan dan sesuai topik

Gambar tema oleh 5ugarless. Diberdayakan oleh Blogger.