SOAL UTS GENAP BAHASA JAWA KELAS 2


SOAL-SOAL
 UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS) GENAP
Bid Studi    : BASA JAWA
Kelas           : II ( dua ) SD/MI
1.  Kesenengane Agus yaiku  ………
a. masak-masakan               b. bal-balan                   c. dolanan boneka

2. Buntele utowo kulite jagung diarani ……………..
  a. kobot                              b.  damen                      c.  panganan

3.   Lumrahe ngundha layangan iku ing …………….
      a. sekolahan                  b. omah                           c. lapangan

4.  sing kelebu hobi utowo kesenengan yaiku ………………….                                  
     a. sugih                              b. pinter          c. mancing

5. Dolanan layangan iku ing mangsa…………………….
     a. ketiga                       b. rendeng       c. peceklik

6.  kesehatan iku perlu ……..
     a. dituku                       b. di jaga            c. diparani
    
7. Yen awak lara, kudu perikso ing ……
    a.  dukun                       b.  dokter                    c. penjahit

8. Bocah seng ora tau adus awake ……….…..
    a. sehat                         b. gatelen       c.  putih

9. Basa kramane jupuk yaiku ……….
       a. mendhet                b. menawi       c. mlampah

10. Becike yen adus kudu nganggo .……
        a. odol                         b. sapu               c. sabun 

11.   Krowok utawa bogang kosok baline  …………
      a.  wutuh                       b. pecah          c. adoh

12.   Yen kepingin sehat kudu sing  …..…….
      a. resikan                      b. sugih                        c. pinter

13. Wong sing males sikatan iku untune gampang ……
      a. copot             b. lara              c.  putih

14. Tembung diparingi ngokone …………….
      a. diwenehi                   b. dijupuki       c. dijaluki

15. Sawise mangan kudu ……………
      a. mlayu                        b. wijik             c. turu

Isilah titik-titik dibawah ini !
1.        Becike adus iku kaping ……..….
2.       Panganan ditutupi supaya ora dirubung ………
3.      Sandhangan biasane disimpen ing …………..…
4.      Penyakit malaria disebabake dening ……..…….
5.      Wong sing males sikatan akibate  ………………
6.       Olanan masak-masakan iku biasane bocah ……………………………………...
7.      Swara sing pangucapane padha karo aksara asline diarani swara ……….…..
8.      Panganan seng akeh vitamine contohe …………………………………
9.      “kemproh” iku tegese ……..
10.   Basa krama digunakake dening anak marang …………….

JAWABLAH DENGAN BENAR
11.  Ukara ing ngisor iki rakiten nganti apik lan bener! 
a.      Kiki – kerja bakti – Dina – keluargane – minggu
b.      tetep sehat – njaga – kudu – karesikan – supaya
jawab :
a.      …………………………………………………………………………………………
b.      …………………………………………………………………………………............
12.  Ukara iki owahana dadi ngoko lugu !”Kalawingi kula tindhak dhateng Surabaya”
Jawab :
………….………………………………………………………… ……………………
13.  Ukara iki owahana dadi basa krama  !
a.      Yen adus kudu ing jedhing
b.      Aku maca buku
Jawab :
a.       ………………………………………………………… …………................................
b.      …………………………………………………………………………………………


Link Soal-Soal Lainnya : 

Tidak ada komentar

Harap berkomentar dengan sopan dan sesuai topik

Gambar tema oleh 5ugarless. Diberdayakan oleh Blogger.