Soal UAS Ganjil Bahasa Jawa Kelas 3 SD/MI


UJIAN AKHIR SEMESTER GANJIL
KELAS III (Tiga)
Bidang Study : Bahasa Jawa


Pilihlah jawaban Yang benar

1.       Pithik lanang jenenge .........
            a.       Kuthuk              b. jago           c. babon
2.       Nalika maca, pengucapane tembung kudu ........
a. bener                  b. luput            c. banter
3.       Tokoh ing cerita uga diarani ........
a. uwong                 b.pangripta         c. paraga
4.       Teks judul ing cerita uga diarani  .......
a. irah-irah               b. diskripsi       c. pambuka
5.       Mangsa udan uga diarani mangsa ........
a. rendeng               b. ketiga             c. panas
6.       Mangsa Panas langite padhang .......
a. bulan               b. jingglang          c. peteng
7.       Banjir Bandhang bisa garai  ......
a. subur              b. Omah apik        c. Omah kleleb
8.       Kowe lagi ngapa saiki ? klebu ukara .........
a. dolanan        b. pitakon              c. pawarta
9.       Nana bocah seng seneng jajan, mula diarani ..........
a. kesed            b. boros             c. loman
10.   Pak danu mirsani Tv, mirsani minangka  .......
a. Jejer              b. wasesa           c. Lesan
11.   Yoyok didukani Pak Guru, didukani ngokone ......
a. diseneni           b. dikongkon        c. ditakoni
12.   Yen pingin tuku klambi kudu menyang  ......
            a.       sawah             b. pasar                c. pawon
13.   Basa kramane mangan yaiku .......
a. ngombe              b. maem             c. dhahar
14.   Tandhane mangsa rendeng yaiku ........
a. langite padhang  b. Akeh gluduk   c. Hawane panas
15.   Raden Werkudara iku jenenge kaya ngisor iki, kejaba ....
            a.       Bima              b. yudhistira             c. Bratasena
   

Isilah dengan tepat

1.       Anakke macan diarani ......  anake jaran diarani ........
2.       .............. ibumu tindak jakarta?
3.       Budhal kosok baline ............
4.       Mangsa ketiga kosok baline ...............
5.       Tembung iki udalen dadi jejer 0wasesa – Lesan
             a.  Nuri tuku klambi
             b.  Agus mangan sego
6.       Ibu tuku gula, kramane ............................
7.       Simbah nembe rawuh, ngokone ................
8.       Sing biasane nambani wong seng mriyang yaiku ......
9.       Laporan penutup iku panggonane ing ......
10.   Sebutno unsur-unsur ing jroning cerita !

11.   Apa sing diarani teks laporan observasi ?

12.   Apa bedane mangsa ketiga lan mangsa rendheng ?Pelajari juga : 


1 komentar:

Harap berkomentar dengan sopan dan sesuai topik

Gambar tema oleh 5ugarless. Diberdayakan oleh Blogger.