SOAL UTS GANJIL BAHASA JAWA KELAS 5 SD/MI


TBM BINTANG BRILLIANTSOAL-SOAL ULANGAN TENGAH SEMESTER GANJIL
KLS : V / Lima
Mata Pelajaran : Bahasa Jawa 


1.  Seng diarani Persuasi ing cerita yaiku ………………………………………………………..
2. Terangno opo seng diarani cerita narasi iku ? ………………………………………
3. Apa wae sing kudu ono ing jeroning cerita ?.......................................
4. Perangan mburi crita utawa pungkasan diarani ……………………..
5. Perengan ngarep utawa wiwitan ing cerita diarani ………………………………..
6. Parengan tengah-tengah ing cerita dirani  ………………………………
7. Ana Gula ana semut, iku jenenge …………………..
8. Wong seng lunyu ilate tegese ………………………….
9. Dongeng tentang kewan diarani …………………..
10. Geguritan iku padha karo ………………………..
11. Dadekna ukara krama :
     a. Embah wis waras :
     b. Bapak maca Koran ing ngarep omah
     c. Pak Guru turu ing kamar
12. Kancil karo Baca iku judhule ……………. Latare ing …………………….. wektune yaiku ………………


 BACA JUGA : 
Soal Uts Genap Bahasa Jawa Kelas 3 
Soal UTS Ganjil Bahasa Jawa Kelas 4 
Soal UTS Ganjil Bahasa Jawa Kelas 1 
Soal UTS Ganjil Tematik IPS kelas 5 

Tidak ada komentar

Harap berkomentar dengan sopan dan sesuai topik

Gambar tema oleh 5ugarless. Diberdayakan oleh Blogger.