Soal UAS Genap Bahasa Jawa Kelas 1


SOAL ULANGAN SEMESTER GENAP 
Ujian Kenaikan Kelas (UKK)
KLS : I ( Satu )
Mata Pelajaran : Bhs JawaBerilah tanda silang pada jawaban yang benar
1.  Seragam pramuka iku wernane…………………..
     a. abang                 b. kuning               c. coklat

2.       Ngindhit nganggo……………………
     a. sirah                  b. bangkekan        c. pundhak

3.  Anake gajah arane…………………..
     a.  gembluk           b. bleduk               c. kirik

4.  Bayu budhal sekolah numpak…………………….
     a. sepedhah             b. bal                 c. layangan

5. Kembang Lombok arane……………………..
     a. ontong              b. menik            c. Sinuwun

6. Budi lara weteng………….
Tanda pawacan sing bener kanggo ukara ing ndhuwur yaiku…………………..
      a. pitakon (?)         b. prentah (!)               c. titik (.)

7.   Ontong iku kembang…………………….
       a. jagung              b. tela                         c. gedhang

8.   Ibu – kembang – nandur – mlati
Tembung-tembung iku yen ditata dadi ukara sing bener yaiku………………….
   a. Ibu nandur mlati kembang
    b.Ibu nandur kembang mlati
    c.Kembang mlati nandur ibu

9.   Ukara ing ngisor iki sing kalebu pitakon yaiku…..
    a. Bapak maos Koran  
     b. Sapa jenengmu ? 
      c. Latare sapunen!

10.   Yen nyeluk dara tu, tu, tu, yen nyeluk pitik……………..
    a. kur, kur, kur              b. ri, ri, ri               c. pus, pus, pus

Isenana Kanthi Becik!

1. Rambute ibu wernane……………………….
2. Untu kanggo……………………………………………
3. Anake sapi arane………………………………………
4. Yen lara kudu ngombe………………………………….
5. Apa wernane gendhera Indonesia ?……………..
6. Tutupen lawang iku………………
          Tandha pawacan sing bener yaiku…………………
7. Yen nyeluk bebek ngucap……………………..
8. Godhong asem arane………………………………..
9.  Pus, pus, pus, Adi nyeluk…………………………….
10. Sikile sapi ana………………


soal lainnya :


No comments

Harap berkomentar dengan sopan dan sesuai topik

Theme images by 5ugarless. Powered by Blogger.