Soal UTS Genap Bahasa Jawa Kelas 4LATIHAN SOAL-SOAL 
UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS) GENAP
Bid. Study :  Bahasa Jawa
Kelas          : IV (empat)

1.   Asma ramane Ki HAjar Dewantara yaiku  …..
a.      Raden Mas Suwardi                      b. Pangeran Suryaningrat       
c. Raden Panji                                      d. Pangeran Suwardi
2.   Hari Pendidikan Nasional diperingati saben tanggal ….…….
a.  2 Mei                      b. 20 Mei               c.  22 Mei                   d.  3 Mei
3.   Negara Indonesia saiki wes katon …….. tentrem
a. adem                       b. lila                       c. ayem                      d. sayuk
4.   Yen arep mlebu omah kudu uluk ………………..
a. pamer                       b. pangestu             c.  bener                      d.  salam
5.  Tembung wilangan 25 yen dikramakake dadi ………….
a. kaledasa lima          b. selawe                  c.  selangkung             d. kaledasa gangsal
6.  Daleme Pak Guru adoh, Daleme tegese …………. .
                   a. aku                         b. kula                                     c.  omah                      d. njero
             7.  Buku salusin iku cacahe ana ………..
                  a. sepuluh                     b. rolas                         c. limalas                     d. rolikur 
            8.      Aku becik melu kowe……..…….(timbang) ing omah ijen. Timbang seng bener
             a.      tumimbang          b. tinimbang                  c.timbangan                d. ditimbang 
                9.      Bocah seng pinter iku lumrahe bocah seng…………
              a. sugih duwet          b. akeh kancane             c. disenengi guru        d. sregep sinau 
           10.  Guru iku wajib digugu lan…………….
a. ditiru                  b. diguyu                         c. diluru                       d.  dituku

II. JAWABLAH DENGAN BENAR !
1. Golekno Kosok baline ukoro iki !
a.      Kendel  X  ……………                                   c. rame    X  ……………
b.      Kundur  X  ………….                                       d. resik    X …………….
2.    Tembung seprapat yen ditulis dadi ………..
3.    Wong sak desa kudu sayuk ………. mbangun desane
4.    Gaweya ukara nganggo tembung saroja ngisor iki !
a.      Gagah prakoso :
b.      Tukar padu   :
c.       Gulung koming
5.    Tulisen nganggo aksara jawa
a.      Dara lima :
b.      Tuku buku :
6.    Kramakna Alus 
a.      Guruku lunga penataran  :
b.      Ibu wenehi duwek Santi  


 Baca Juga : 

No comments

Harap berkomentar dengan sopan dan sesuai topik

Theme images by 5ugarless. Powered by Blogger.